Za dezinfekciju vode za piće

Za dezinfekciju vode za piće firma LIT proizvodi uređaje kapaciteta od 0,5 do 70.000 m3/h. Za manje kapacitete se proizvode kompaktni standardni uređaji, dok se za veće kapacitete radi poseban projekat prema potrebama korisnika.

Kompaktni UV uređaji

Veliki UV uređaji (za fabrike)

Proizvodi za dezinfekciju prečišćenih otpadnih voda

Za dezinfekciju prečišćenih otpadnih voda firma LIT proizvodi uređaje kapaciteta 4 do 60.000 m3/h. Za manje kapacitete se proizvode kompaktni standardni uređaji, dok se za veće kapacitete radi poseban projekat prema potrebama korisnika.

Kanalski – modularni uređaji
Kompaktni
uređaji

bazeni_1
Proizvodi za dezinfekciju vode bazena
proizvodnja
Za dezinfekciju vode u proizvodnim procesima

Proizvodi za dezinfekciju vazduha

uredjaj-002
Uređaji za dezinfekciju vazduha „MEGALIT“
Uređaji za dezinfekciju vazduha – RECIRKULATORI


Proizvodi za dezinfekciju površina

povrsine_UV
UV uređaji za dezinfekciju površina

uredjaj-003
UV Lampe