Prednosti UV tehnologije

Prednosti UV dezinfekcije vode

UV talasi talasne dužine 254 nm su letalni za bakterije, viruse, gljive i njihove spore i parazitne jednoćelijske organizme. UV talasi uništavaju izazivače bolesti…

više o tome

Prednosti UV dezinfekcije vazduha

UV talasi talasne dužine 254 nm su letalni za bakterije, gljive i njihove spore, viruse i parazitne jednoćelijske organizme…

više o tome

UV lampe

Firma LIT serijski proizvodi širok spektar germicidnih lampi za ugradju u uredjaje za dezinfekciju vazduha, vode, radnih površina i prostora

više o tome

UV dezinfekcija vode, vazduha i površina

UV dezinfekcija LIT d.o.o.