Megalit komore su namenjene za dezinfekciju vazduha u velikim zgradama i industrijskim objektima sa centralnim sistemom ventilacije (poslovne zgrade, tržni centri, hoteli i sl).

MEGALIT

Primena UV sistema dezinfekcije vazduha u zatvorenim prostorima sa velikim brojem prisutnih ljudi skoro sasvim eliminiše uzročnike (bakterije, viruse, spore i sl), akutnih infekcija gripa, hepatitisa B, tuberkuloze, antraksa itd. Megalit komore je lako ukomponovati u kanale postojećih sistema ventilacije u skladu sa njihovim dimenzijama i tehničkim karakteristikama. Osnovne mere standardnih Megalit komora su date u tabeli koju možete pogledati ovde.

Za dimenzionisanje odgovarajućeg i efikasnog uređaja za dezinfekciju, naš iskusan stručni tim će na osnovu tehničkih podataka o objektu i njegovoj ventilaciji preporučiti odgovarajuće rešenje. Formular za upit o osnovnim tehničkim podacima neophodnim za to, možete preuzeti ovde.

uredjaj-002