voda_za_pice_3

Za dezinfekciju vode za piće primenjuju se kompaktni uređaji sa UV lampama snage od 15 do 500 W. Svi ovi uređaji su atestirani i obezbeđuju UV dozu veću od 25 mJ/cm2. Radni vek lampi je duži od 12.000 sati. Čišćenje kvarcnih čaura UV lampi izvodi se prema indikaciji intenziteta UV doze u proseku jednom u dva meseca.

Kompletnu listu od 29 standardnih kompaktnih uređaja za dezinfekciju vode za piće za protoke od 0,6 do 1050 m3/h možete videti ovde.

U tabeli su date osnovne karakteristike seriskih uređaja za dezinfekciju vode za piće. Podaci u tabeli važe za kvalitet vode za piće koja po evropskim standardima odgovara kategoriji „voda za piće“. Radi konačnog izbora UV uredjaja za dezinfekciju vode za piće preporučujemo da popunite formular i izbor prepustite našim specijalistima. Formular za upit možete preuzeti ovde.

uredjaj-001
Kompaktni uređaji