Za dezinfekciju vode koja se upotrebljava u prehrambenoj, farmaceutskoj i sličnim industrijama, koriste se kompaktni uređaji sa lampama snage od 15 do 350 W. Radni vek ovih lampi nije kraći od 12 000 sati. Čišćenje kvarcnih čaura UV lampi izvodi se prema indikaciji intenziteta UV doze u proseku jednom u dva meseca. Svi ovi uređaji su atestirani i obezbeđuju UV dozu veću od 25 mJ/cm2. Kompletnu listu sa 26 seriskih uređaja za dezinfekciju vode u proizvodnim procesima možete videti ovde.

Podaci u tabeli dati su za dezinfekciju vode u proizvodnim procesima gde UV propustljivost vode nije manja od 80%. Radi konačnog izbora UV uredjaja za dezinfekciju vode u proizvodnim procesima preporučujemo da popunite formular za upit i prepustite izbor našim specijalistima. Formular za upit možete preuzeti ovde.

proizvodnja