Za uređaje za pripremu vode za piće velikih gradova, kada se radi o velikim protocima vode, proizvode se UV uređaji za dezinfekciju vode sa amalgamskim lampama veće snage. Proizvodi se preko 50 uređaja, sa brojem lampi od 36 do 216, sa vertikalnim ili horizontalnim izvođenjem i sa različitim priključnim prečnicima što omogućuje da se izabere optimalna varijanta za svaki objekat. Izbor uređaja se vrši na vaš zahtev na osnovu analiza i proračuna prema formularu za upit koji zavisi od toga da li je voda iz površinskih ili podzemnih izvora.

Preuzmite formular za površinske izvore OVDE

Preuzmite formular za podzemne izvore OVDE