• UV talasi talasne dužine 254 nm su letalni za bakterije, viruse, gljive i njihove spore i parazitne jednoćelijske organizme. UV talasi uništavaju izazivače bolesti kao što su tifus, kolera, dizenterija, virusni hepatit, poliomielit i dr. UV talasi inaktiviraju mikroorganizme otporne na hlorisanje
  • Dezinfekcija UV talasima sprovodi se na osnovu fotohemijskih reakcija sprovedenih u samom mikroorganizmu, zbog čega praktično nema uticaja na promenu karakteristika sredine u kojoj UV talasi deluju, kao u slučaju dezinfekcije hemijskim agensima. Na dejstvo UV talasa za dezinfekciju uglavom ne utiču PH vrednost i temperatura vode.
  • Za razliku od hlorisanja i ozoniranja vode posle dejstva UV talasa u vodi se ne stvaraju štetna hlororganska jedinjenja ili slobodni radikali, čak i u slučaju mnogostrukog prevazilaženja potrebne doze UV talasa. UV talasi ne utiču na organoleptička svojstva vode (miris i ukus).
proces-Budapest
Izvor: lit-uv.de/
  • Vreme dezinfekcije vode sa UV talasima iznosi 1-10 sekundi zbog čega nije potrebna izrada kontaktnih rezervoara. Savremene UV lampe i pogonsko regulacioni sklopovi imaju visoke eksploatacione karakteristike i proizvode se serijski
  • Dostignuća do kojih se došlo u poslednjih nekoliko godina sa stanovištva dejstva svetlosti i elektronike, omogućila su obezbeđenje visokog stepena pouzdanosti UV uređaja.
  • Metoda UV dezinfekcije je bezopasna za osoblje koje radi na postrojenju, ne zahteva skladišta toksičnih materija i izvođenje specijalnih mera za zaštitu ljudi i životne sredne, što u krajjoj meri povećava pouzdanost sistema vodosnabdevanja i kanalisanja naselja.
  • Uređaji za UV dezinfekciju su kompaktni i ne zahtevaju veliki prostor. Njihova ugradnja moguća je i na uređajima pripreme vode za piće kao i na postrojenjima za preradu otpadnih voda, bez zaustavljanja rada ovih postrojenja a sa minimalnim potrebnim obimom mašinsko montažnih radova.
  • Jednostavnost u eksploataciji. UV dezinfekcija ne zahteva nikakva pomoćna sredstva i specijalno obučen personal. Dovoljno je periodično sa automatskim uređajem za pranje povšina kvarcnih čaura izvršiti njihovo čišćenje i zameniti lampe posle isteka njihovog radnog veka.
  • Proces UV dezinfekcije se lako može automatizovati.
  • Ne postoji problem korozije ili promene karakteristika uređaja.
  • Za UV dezinfekciju je karakteristično da su eksploatacioni troškovi niži nego troškovi hlorisanja vode a tim pre i ozoniranja. To je pre svega povezano sa malom potrošnjom električne energije (10 – 30 Wh/m3) obrađene vode.