• UV talasi talasne dužine 254 nm su letalni za bakterije, gljive i njihove spore, viruse i parazitne jednoćelijske organizme. UV talasi uništavaju izazivače bolesti kao što su grip, antraks, meningitis, miokarditis, tuberkuloza, legionarsku bolest, bolesti izazvane koksaki virusom i druge.
 • Dezinfekcija UV talasima sprovodi se na osnovu fotohemijskih reakcija sprovedenih u samom mikroorganizmu, zbog čega praktično nema uticaja na promenu karakteristika sredine u kojoj UV talasi deluju. Temperatura i vlažnost vazduha praktično ne utiču na dezinfekciono dejstvo UV talasa.
Izvor: lit-uv.de/luft-oberflaechen
 • Za razliku od jonizacije i ozoniranja vazduha, posle dejstva UV talasa u vazduhu se ne stvaraju štetni slobodni radikali, za koje je dokazano da izazivaju mutagene promene u ćelijskoj strukturi, odnosno kancerogena oboljenja. Čak i u slučaju mnogostrukog prevazilaženja potrebne doze UV talasa, UV talasi ne utiču na fizičkohemijska svojstva vazduha i ne stvaraju štetne nuzprodukte tipa slobodnih radikala.
megalit_UV_vazduha
 • Vreme dezinfekcije vazduha UV talasima je nekoliko sekundi, dok se dejstvo dozvoljenim koncentracijama jona, odnosno dozvoljenim koncentracijama ozona, meri satima.
 • Savremene UV lampe i pogonsko regulacione armature imaju visoke eksploatacione karakteristike i proizvode se serijski.
 • Dostignuća u oblasti elektronike i dejstva svetlosti, do kojih se došlo u poslednjih nekoliko godina, omogućila su obezbeđenje visokog stepena pouzdanosti UV uređaja.
 • Metoda UV dezinfekcije vazduha je bezopasna za osoblje koje radi na sistemima održavanja centralnih klimatizacionih i ventilacionih sistema, ne zahteva skladišta toksičnih materija i izvođenje specijalnih mera za zaštitu ljudi i životne sredine, što u krajnjoj meri povećava pouzdanost korišćenja ove metode.
 • Uređaji za UV dezinfekciju vazduha su kompaktni i ne zahtevaju veliki prostor. Njihova ugradnja je moguća i u postojeće uređaje za klimatizaciju i ventilaciju, praktično bez zaustavljanja rada ovih uređaja, a sa minimalnim potrebnim obimom elektromašinsko-montažerskih radova.
 • Jednostavnost u eksploataciji. UV dezinfekcija ne zahteva nikakva pomoćna sredstva i specijalno obučen personal. Dovoljno je zameniti lampe posle isteka njihovog radnog veka.
 • Proces UV dezinfekcije se lako može automatizovati.
 • Ne postoji problem korozivnosti vazduha koji je tretiran UV talasima za razliku od ozonizacije i jonizacije gde vazduh postaje agresivan i za objekte ventilacionog odnosno klimatizacionog sistema.
 • Za UV dezinfekciju vazduha je karakteristično da su eksploatacioni troškovi niži nego troškovi kod drugih metoda dezinfekcije vazduha. To je pre svega povezano sa malom potrošnjom elektroenergije (0,3 – 1 Wh/m3) obrađenog vazduha.