firma

Osnovana 1991. godine i dinamično se razvijajući naučno proizvodna kompanija LIT, postala je lider u proizvodnji i primeni uređaja za UV dezinfekciju u Rusiji. Kompanija LIT je jedna od tri najkrupnija svetska proizvođača i prodavca opreme za UV dezinfekciju. Obrt kompanije je u 2008. godini prešao 50 miliona USD. Težište proizvodnje i centrala kompanije su u Moskvi, a delovi procesa se obavljaju i u kompanijama LIT Evropa u Holandiji, LIT Budimpešta u Mađarskoj, LIT Elektro u Nemačkoj i LIT Azija u Kini.

U svetu je na više od 6.000 objekata postavljena oprema za UV dezinfekciju kompanije LIT. Među njima su i stanice za UV dezinfekciju vode za piće i dezinfekciju prečišćenih otpadnih voda koje prelaze kapacitete od milion m3 na dan. Stotine uređaja za UV dezinfekciju postavljeno je u Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Kazahstanu, Norveškoj, Nemačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Španiji, Poljskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Turskoj, Koreji, Kini i dr.

Istraživanje i razvoj

Kompanija LIT vrši naučna istraživanja u svim pravcima vezanim za UV tehnologiju. Vrši istraživanja u oblastima izvora UV svetla, nanopremaza, fotooksidacije, fotokatalize, konstrukciji delova i opreme, higijensko bioloških aspekata upotrebe UV izvora, vodosnabdevanja, aerodinamike i hidrodinamike.

Specijalisti kompanije LIT obavlaju široki spektar tehnološko projektnih radova povezanih sa razvojem i implementacijom UV tehnologije.

  • Tehnološka istraživanja objekata investitora radi izbora optimalne konfiguracije UV opreme za dezinfekciju
  • Eksperimentalno industrijska istraživanja UV tehnologije na samom objektu
  • Projektovanje i projektantski nadzor
  • Puštanje u rad i regulaciju uređaja

Kompanija LIT poseduje 16 ključnih patenata iz oblasti UV dezinfekcije, konstrukcije opreme za UV dezinfekciju i UV lampi, a osvajač je mnogih različitih nagrada od kojih je najznačajnija Nagrada vlade ruske federacije za 2000. godinu u oblasti nauke i tehnike. Kompanija LIT tesno sarađuje sa vodećim svetskim i ruskim istraživačkim institutima, projektnim organizacijama i proizvodnim organizacijama iz različitih oblasti.

diplome

Proizvodnja i montaža elektro-mašinske opreme

Kompanija LIT poseduje svoju fabriku za projektovanje, izradu i montažu elektro-mašinske opreme u kojoj se proizvodi i sklapa oprema za UV dezinfekciju čistih voda, prečišćenih otpadnih voda i voda u tehnološkim procesima, kapaciteta od 1 do 70.000 m3/h. Asortiman proizvoda uključuje kompaktne i modularne sisteme proizvedene na bazi visokoefektivnih bezozonskih amalgamskih lampi. Za UV dezinfekciju vazduha i radnih površina proizvodi se visokokvalitetna oprema kapaciteta 200 do 35.000 m3/h. Asortiman proizvoda uključuje i otvorene uređaje za UV dezinfekciju radnih prostora, recirkulatora i modularne uređaje koji se ugrađuju u centralizovane sisteme za kondicioniranje i ventilaciju.

Proizvodnja elektronske opreme

Regulaciona i komandna elektronska oprema je važna komponenta postrojenja za UV dezinfekciju. Pri projektovanju i izvođenju elektronske opreme koja se koristi za UV dezinfekciju, kompanija LIT koristi najkvalitetnije komponente svetskih i ruskih proizvođača. Najnovija projektna rešenja osmišljena i dizajnirana na mikroprocesorskim osnovama, omogućavaju uspešnu integraciju UV opreme u kontrolno upravljačke centre postrojenja, na kojima se UV dezinfekcija vrši.

Proizvodnja UV Lampi

Kompanija LIT poseduje sopstvenu fabriku za razvoj i proizvodnju visokoefektivnih amalgamskih UV lampi snage do 600 W, koje imaju dug radni vek od preko 12 000 sati i najekonomičniji su i najefektivniji izvor za UV dezinfekciju. Lampe ove generacije pretvaraju preko 40% električne energije u germicidnu svetlost talasne dužine od 254 nm.