Dezinfekcija vode UV zracima ušla je u široku primenu u celom svetu u poslednjih 20 godina. Jedan od osnovnih razloga primene ovog metoda u dezinfekciji vode je saznanje do koga se došlo 70 tih godina prošlog veka da hlorisanje vode stvara hlororganska jedinjenja štetna po zdravlje ljudi. Analiza alternativnih metoda koje bi zamenile hlorisanje vode pokazala je, takođe, da sve oksidacione tehnologije za dezinfekciju vode stvaraju slična ili neka drugačija jedinjenja, od kojih je većina štetna. Drugi značajan razlog razvoja UV dezinfekcije, je što hlorisanje nije dovoljno efikasno, u dozama u kojima se sme upotrebiti u pripremi vode za piće, za niz bakterija, virusa, gljiva i njihovih spora među kojima je i široko rasprostranjena Cryptosporidium parvum.

uv-lampe

UV dezinfekcija se pokazala kao idealno rešenje za oba navedena problema što je izazvalo njen intenzivan razvoj u celom svetu. UV dezinfekcija vode, vazduha i radnih površina, do skoro je imala ograničenu primenu na medicinske i druge specijalizovane ustanove u kojima je potrebno obezbediti povišen mikrobiološki kvalitet vazduha. U poslednje vreme sa razvojem UV tehnologije i sniženjem cene UV opreme, kao i koncentracijom većeg broja ljudi u gradskim sredinama i sa povećanim brojem vazdušno kapljičnih epidemija šire je porastao interes za UV dezinfekcijom vazduha u različitim radnim i javnim objektima u proizvodnji i na svim mestima okupljanja većeg broja ljudi.