UV oprema predstavlja prilično složen elektrotehnički sklop. Vrednost UV opreme određuje količina i kvalitet materijala i njen stepen automatizacije. Neophodni elementi UV opreme za dezinfekciju su komora za dezinfekciju, elektronski pogonsko regulacioni uređaji i upravljački blok opreme.

komora
Komora za dezinfekciju

Komora za dezinfekciju se radi od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika. Unutar komore za dezinfekciju raspoređene su UV lampe. U uređajima predviđenim za dezinfekciju vode UV lampe se nalaze u кvarcnim čaurama, koje onemogućavaju kontakt UV lampi sa vodom. Broj lampi, njihovu snagu i raspored određuje kapacitet uređaja i uslovi eksploatacije istog.


prigusnica_2

Elektronski pogonsko regulacioni uređaj je neophodan deo postrojenja za UV dezinfekciju. Kvalitet ovog uređaja i algoritam puštanja u pogon i regulacije rada lampi neposredno utiče na radni vek i snagu lampi u UV spektru, kao i pad snage u procesu starenja.


komanda_2
Komandna tabla

Upravljački blok ima funkciju kontrole i upravljanja procesom UV dezinfekcije. Na upravljačkom bloku su izvedeni indikatori stanja sistema, brojač časova rada lampi, podaci sa UV senzora i dr. Signali sa upravljačkog bloka mogu se digitalno prenositi na drugu opremu za upravljanje sistemom.


uv_senzor
UV senzor

UV senzor je neophodan deo sistema za UV dezinfekciju jer kontroliše intenzitet UV talasa u komori za dezinfekciju ili zoni dezinfekcije. U uređajima za UV dezinfekciju neophodno je koristiti referentni UV senzor. Selektivni UV senzor je neophodan zbog toga što u slučaju neodgovarajućeg rada pogonsko regulacionog uređaja ili rada lampi izvan radnog veka lampi, lampe mogu da svetle ali da ne vrše UV dezinfekciju. UV senzor ne meri dozu UV talasa. Proračun doze UV talasa sprovodi se na osnovu podataka koji se dobijaju sa UV senzora, količine i karakteristika fluida koji se dezinfikuje.