Za izvore UV talasa koriste se lampe niskog (LNP) i srednjeg (LSP) pritiska. U ovom slučaju podrazumeva se pritisak gasa u telu lampe, pri kome isparava, pre svega amalgam žive, i pod određenom frekvencom isijava UV svetlost određene talasne dužine. U tabeli su date osnovne karakteristike lampi niskog i srednjeg pritiska.


ParametarLampe niskog pritiskaLampe srednjeg pritiska
Jedinična snaga lampi75–600 W2000–10 000 W
KKD prevođenja električne energije u ultravioletnu, germicidnu svetlostDo 40%Do 12 %
Radni vek lampi12 000–16 000 sati6000–8000 sati
UV talasna dužina254 nmOd 200 do 800 nm
Radna temperatura površine lampe40–60 0С za živine lampe
80-120 0С za amalgamske lampe
Više od 600 0С